logo


Fallpakan päiväkoti, maisemasuunnittelu

Fallpakan päiväkoti sijaitsee Itä-Helsingissä, historiallisen säteritilan ja alueen laajenevan asutuksen välittömässä läheisyydessä. Haastavan rinnetontin korkeuserot ovat enimmillään kymmenen metriä ja rakennus on painettu rinnettä vasten.
Tontin piha-alue jakautuu pääsisäänkäynnin eduspihaksi huoltopihoineen, aidatuksi leikkipihaksi ja luonnonmukaiseksi kasvillisuusalueeksi tontin laidoilla. Aidatun leikkipihan alueella maasto nousee noin viisi metriä ja pihatoiminnot on sovitettu rinteeseen. Pihan alaosasta 1. kerroksen tasosta on järjestetty loiva esteetön yhteys 2. kerroksen sisäänkäynneille. Aktiivisin toimintojen alue rakennettuine pintoineen ja leikkivälineineen sijaitsee keskeisesti leikkipihalla rakennuksen vieressä. Pihan sisällä on oma aidattu piha-alueensa pienimmille lapsille. 
Tontin pohjoisosassa on kaupunkikuvallisesti arvokkaan puuston alue, joka on jätetty aktiivitoimintojen ja aidatun leikkialueen ulkopuolelle. Siellä oleva kasvillisuus on säilytetty ennallaan.


(arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto: A-Konsultit Oy, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen)