logo


Leppävaaran Elä ja asu seniorikeskus, maisemasuunnittelu

Elä ja asu seniorikeskus sisältää 140 asuntoa sekä kaikille avoimen palvelukeskuksen. Rakentaminen sijoittuu pitkänomaiselle tontille kaakkois-luoteis suunnassa siten, että rakennuksen eteläpuolelle jää liikennöity sisääänkäyntipiha ja koillispuolelle oleskelupiha. Oleskelupiha liittyy saumattomasti Albergan kartanonpuistoon.
Liittyminen puistoon on suunniteltu siten, että alue toimii pihan luontevana jatkeena.
Jalankulkijoille sisäänkäynti rakennukseen voi tapahtua rakennuksen molemmilta puolilta. Pihan ajoväylät ja kulkualueet ovat asfaltoituja. Oleskelualueilla on käytetty luonnonkiveystä kaarevina aiheina jäsentämässä ja rikastuttamassa pihatiloja. Pihalla on eri korkuisia kaarevia muureja, jotka toimivat tukimuureina ja melusuojina. Viheralueilla on käytetty monipuolisesti eri puu-, pensas- ja perennalajeja. Sisäänkäyntialueelle on sijoitettu pienimuotoinen suihkulähde.

(arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen)