logo

Etelä-Hermannin Tuulensuunkujan asuinkortteli 21010, maisemasuunnittelu

Kohteesta järjestettiin kutsukilpailu vuonna 2008 ja suunnitelma perustuu ensimmäisen palkinnon saaneeseen ehdotukseen ”Klaffi”, Arkkitehdit Sarlin + Sopanen Oy / Arkkitehdit SAFA Olli Sarlin ja Marja Sopanen, pihasuunnittelu: maisema-arkkitehti, arkkitehti SAFA Soile Heikkinen / VIREARC.

Alueen avoin korttelirakenne jatkuu rakennusmassojen väleihin jäävillä pihoilla, joiden poikkinäkymät on pidetty avoimina. Pitkänomaisia pihatiloja on rytmitetty suorakaiteenmuotoisilla istutusalueilla, jotka rajaavat paikkoja eri toiminnoille. Rakennusten vaihteleva julkisivuaukotus muodostaa yhdessä piha-alueiden istutusalueiden suorakaidemaailman kanssa kokonaistaideteoksen, jota katsotaan myös asunnoista käsin.

Oman tasonsa pihalle luovat puut, joiden latvukset muodostavat läpikuultavan katon pihatilaan. Näkymät pihan läpi säilyvät puiden runkojen lomasta. Kasvipinnat ovat matalia nurmia, maanpeitekasvi- ja pensaspintoja. Kulutuspinnat ovat pihatiiltä, kivituhkaa ja turvasoraa.

(arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Sarlin + Sopanen Oy, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen)