logo

Korson kirkon piha-alueet ja tuhkahautausmaa


Korson kirkon uudistamisesta, uudesta tuhkahautausmaasta ja seurakunnan toimitiloista järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 1998. Piha-alueiden ja tuhkahautausmaan suunnitelmat on tehty yhteistyössä kilpailun voittaneiden arkkitehtien kanssa. Tuhkahautausmaa kivikorimuureineen rajautuu kirkon pohjoispuolelle. Sen läpi mutkittelee kivetty polku ja kivimuurin vieressä kulkee vesiaihe. Vanhan kirkon ja uuden osan välillä on kirkkopiha ulkokatsomoineen.

(arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Frondelius - Keppo, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen)