logo

Kilpailu käsitti Lastenlehdon puiston laitaan rakennettavan keskustatunnelin sisäänajorampin kattamisen ja sen

myötä muuttuvan puiston uudelleensuunnittelun.Ratkaisu perustui tilan ja toimintojen jäsentämiseen kaarevilla muodoilla, joita puistossa jo ennestään oli. Kasvillisuus ja maastonmuotoilu muodostavat kolme voimakasta päätilaa, joihin toiminnot sijoittuvat. Näiden väliin jää kulkureitteinä toimivat käytävät ja aukiot.

 

tekijät: Soile Heikkinen, Gunilla Björkqvist, Tülay Schakir