logo


Leinelä 2 asemakaava-alue, arkkitehtuurikutsukilpailu (kunniamaininta)

 

Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät järjestivät yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun Vantaan Koivukylän suuralueelle sijoittuvan Leinelä 2 -asemakaava-alueen suunnittelusta.
Ehdotuksessa on luotu vahva ja mieleenpainuva maisematilallinen kokonaisuus, joka vahvistaa paikallista identiteettiä ja tukee havainnollisuutta ja orientoitavuutta. Samalla syntyy selkeä julkinen yhteisöllisyyttä korostava päivittäisen elämän areena.
Korttelialueet rajaavat suurpiirteisinä, muurimaisína rivistöinä keskeisen Leineläntien avointa maisematilaa. Asuinkorttelien sisätilat on jäsennetty pienpiirteisemmin pienin taloryhmin ja talojen väliin syntyvin vaihtelevin tilasarjoin. Maisema ja metsäluonto ovat vahvasti läsnä kortteleissa. Sade- ja hulevesien hallinnassa esitettiin käytettäväksi luonnonmukaisen viherrakentamisen keinoja.

 

(arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen)