logo


Simo Klementinpojan puisto sijaitsee Viikin uudella asuinalueella, metsäisen kallion laella. Pohjoisreunastaan puisto rajautuu Lahdenväylään. Alueen käyttäminen puistona edellytti meluesteen rakentamista puiston reunaan kallioleikkauksen päälle.

Helsingin kaupunki järjesti yhdessä Teknillisen korkeakoulun ja Taideteollisen kanssa ideakilpailun ekologisen meluesteen suunnittelusta. Suunnittelua jatkettiin kahden ehdotuksen pohjalta ja melueste valmistui vuonna 1999. Melueste on valmistettu kivilouhimolla syntyvästä ns. Ylijäämäkivestä, joka ei täytä ns. rakennuskivelle asetettuja vaatimuksia. Tällaista kiveä on noin 90% louhittavasta kivestä. Käytetty kivi on Taivassalon punaista graniittia, samanväristä kuin kallioleikkaus, jonka päällä muuri kohoaa.

Muuri on ladottu 10-15 tonnin painoisista raakakivilohkareista , joiden koko ja dimensiot vaihtelevat. Muurin pinta on ladottu tasaiseksi Lahdentien puolella, jolloin erikokoisten kivien porrastuminen luo vaihtelua puiston puolella. Kivien väliin jääneet raot saumattiin betonilla. Muurin pituus on 170 metriä, paksuus 1-1,5 ja korkeus puiston puolella noin 2,5-3 metriä.

Muurin ja Lahdenväylän väliselle kalliokaistaleelle pääsee kahdesta muurin aukkokohdasta, joista toiseen on tehty porttiaihe irtolohkareista.

Linkki meluesteen kilpailukuviin tässä.

(Suunnitteluryhmä: Soile Heikkinen, Tommi Mauno, Katri-Liisa Pulkkinen, Riitta Tuomisto)