logo


Painiityn päiväkoti

Päiväkoti on kuuden lapsiryhmän kokonaisuus Espoon Lintuvaarassa. Kulmikas U-muotoinen rakennus jakaa pihatoimintoja. Leikki- ja huoltopihat on erotettu toisistaan rakennuksen eri puolille, jolloin leikkipiha aukeaa etelään ja huoltopiha ja pysäköinti ovat helposti saavutettavissa kadun tuntumasta.
Leikkipihan ulkopuolella tontin aitaamattomalla alueella on käytetty luonnonniittyjä, mikä elävöittää pihakokonaisuutta ja liittää sen luontevasti osaksi olemassa olevaa lähiympäristöä ja hienoa säilytettävää koivikkoa.

(arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen)