logo


Koy:t 9 ja 11 ja LPA-alue Espoon Piilipuuntie, maisemasuunnittelu

 

Kohde on Espoon Suurpellossa sijaitseva neljän kerrostalon pihojen muodostama kokonaisuus. Pihoille muodostuu kaksi eriluonteista maailmaa. Eteläosa on kasvillisuuden vallitsema; pensasaidanteet kiertävät rakennuksia ja niiden lomaan on järjestetty leikkipaikat. Pohjoisille kansipihoille taas on muodostettu kivipuutarhat. Oleskelukiveysten laidalle on rajattu katselupuutarhat, joissa kukkivat maanpeitekasvisoikiot ja luonnonkivilohkareet jäsentävät sorapintaa.

(arkkitehtisuunnittelu: ARK-house arkkitehdit Oy, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen)