logo


Pikkukosken uimaranta ja sen lähialueen yleissuunnitelma

Suunnitelman tavoitteena on ollut kehittää Pikkukosken uimaranta-aluetta lähiympäristöineen monipuolisena, ympärivuotisena ulkoilu- ja virkistysalueena. Pikkukosken uimaranta on Vantaanjoen suosituin uimaranta. Ranta lähiympäristöineen on luonnonolosuhteiltaan hieno. Vantaanjoki soveltuu uinnin lisäksi melontaan, soutuun ja kalastukseen. Yleisuunnitelman keskeinen ajatus on vahvistaa alueen jo olemassa olevaa luonnetta. Sen rooli on olla kaupunkilaisten vesi-, niitty- ja metsä- maisemana Vanhankaupungin historiallisesti arvokkaan teollisuusympäristön ja Tuomarinkylän vanhan viljelymaiseman välissä. Tämä tarkoittaa maltillisia muutoksia, alueen maisematilojen kehittämistä, metsäalueiden hoitoa ja jokivarren alavien umpeen kasvaneiden alueiden palauttamista rantaniityiksi ja näkymien avaamista.

(Suunnittelu: Soile Heikkinen, Kati Susi-Wolff)