logo

Rastaalan koulun peruskorjaus ja laajennus/maisemasuunnittelu

 

Rastaalan koulun piha uusittiin kokonaan koulun laajennuksen ja peruskorjauksen yhteydessä. Uuden pohjoisrinteeseen sovitetun laajennusosan sivulle muodostettiin uusi välituntipiha alemmalle tasolle kuin muu piha. Vanhan välituntipihan toiminnot keskitettiin rakennuksen länsipuolelle huollon ja pysäköinnin jäädessä etelä- ja länsiosaan tonttia. Metsäisen rinteen alaosaan hieman erilleen muista pihatoiminnoista sijoitettiin monitoimipeliareena.
Pihasuunnittelun tärkeänä lähtökohtana oli säilyttää vanhat hienot männyt ja kallioinen rinne. Niiden lomaan tuotiin uutena elementtinä tiiliset kaarevat muurit rajaamaan leikki- ja kasvillisuusalueita.

 

(arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ja Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy Maisemasuunnittelun vastuullinen suunnittelija: Soile Heikkinen)