logo


Sipoonlahden koulun vaiheittaisen laajentamisen arkkitehtuurikutsukilpailu (1. palkinto)


Sipoon kunta järjesti Sipoonlahden koulun vaiheittaisen laajentamisen suunnittelusta arkkitehtuurikutsukilpailun. Sipoonlahden kampus liittyy osaksi Söderkullan keskustaa ja jatkaa urbaania vyöhykettä itään päin kohti uutta asuinaluetta. Kampuksen tärkeänä tehtävänä on luoda helppokulkuinen urbaani kohtaamispaikka söderkullalaisille. Suurmaisemassa peltovyöhykkeet avautuvat kohti etelää, ja metsänraja hajoaa metsäsaarekkeiksi Söderkullan kohdalla. Nykyinen Sipoonlahden koulu sijoittuu aivan kiinni metsänrajaan. Kampuksen uudet rakennusosat on haluttu sijoittaa osaksi metsänrajaa nykyisen rakennuksen yhteyteen, ja laaksoa on aktivoitu urheilutoiminnoilla sekä luonnossa oppimisen paikoilla. Uusi istutettava puusto täydentää ehyen metsänrajan, jonka taakse kaikki koulurakennukset jäävät.

Sipoonlahden koulukampuksen helppoa saapumista ja turvallisia reittejä on haluttu korostaa. Pyöräpysäköinti sijoittuu aivan koulun äärelle. Koulun eteläpuolella kulkee uusi Kampuskatu

Sipoonlahden koulun laajennukset on maisemallisesti sekä toiminnallisesti haluttu sijoittaa nykyisen koulun yhteyteen, jotta syntyy saumaton kampus. Nykyinen koulurakennus toimii kampuksen sydämenä, jota laajennukset täydentävät. Laajennusosat madaltavat koulun mittakaavaa, jakavat koulun visuaalisesti kylämäiseksi useamman rakennusosan kokonaisuudeksi ja avaavat sisäänkäyntiä kohti eteläistä saapumissuuntaa. Eri teemoille omistetut sisäpihat laajentavat oppimisympäristöjä rakennuksen ulkopuolelle ja toimivat välittävinä alueina laajan kampuspuiston ja pienten kyläkoulujen välillä. Hulevedet ohjataan laaksoon rakennettavaan hulevesikosteikkoon, joka toimii tutkivan oppimisen paikkana.


Suunnittelu: AFKS Oy & Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy & FCG Oy, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen