logo

STANSVIKIN KARTANOALUEEN YLEISSUUNNITELMA

Stansvikin kartano on harvinainen esimerkki 1800-luvun alun helsinkiläisestä kesäkartanosta. Yleissuunnitelman tarkoituksena oli ratkaista miten kartanoalue pystyy vastaanottamaan suuremman kävijämäärän, kun sen viereen rakentuu Kruunuvuorenrannan uusi asuinalue. Suoranaisesti uusi asuinalue vaikuttaa sen alle jääviin mökkeihin, joille on suunnitelmassa etsitty korvaavat paikat. Suunnitelmassa uusia toimintoja alueelle on tuotu maltillisesti, jotta arvokkaan kartanoalueen ainutlaatuinen miljöö säilyy. Uusina toimintoina on esitetty olemassa olevaa tilannetta tukevia ja täydentäviä toimintoja mm. saunakylää ja melontakeskusta. Maisemallisesti ympäristöä on terävöitetty ja umpeenkasvaneita näkymiä on osoitettu avattaviksi. Vanhan englantilaistyylisen maisemapuutarhan aikojen kuluessa hämärtynyttä sommitelmaa on otettu esiin ja rakenteita palautettu.


(tilaaja: Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen)