logo


Tillinmäen päiväkoti, maisemasuunnittelu


Päiväkoti sijaitsee Espoon Tillimäessä etelässä puistoon rajautuen. Päiväkodin piha muodostuu rakennuksen syliin jäävästä intiimistä sisäpihasta ja sen ulkopuolisesta maisemaan avautuvasta pihasta.

Kaareva muotokieli ja toisiinsa lomittuvat ja toisiaan tangeeraavat kaariaiheet nivovat pihan eri osat kokonaisuudeksi. Kasvillisuus; puut, pensaat ja koristeheinät kaarevissa sommitelmissa rajaavat pihatiloja luoden miellyttäviä paikkoja leikeille. Sisäpihalta ulkopihalle pyörähtävä rengasmainen väriasfalttirata toimii pyöräily- ja juoksuratana yhdistäen pihat toisiinsa. Pienille lapsille on erikseen rajattu oma soikionmuotoinen piha-alueensa.

 

(arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy ja Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen)