logo
Viikinmäen korttelitalo, maisemasuunnittelu

Viikinmäen korttelitalossa toimivat ala-asteen koulu ja päiväkoti. Rakennuksen tiloja käytetään myös iltapäivätoiminnassa sekä iltaisin ja viikonloppuisin asukkaiden kokoontumis-, harrastus- ja kulttuuritoimintaan. Pihatilat ovat tärkeässä roolissa rakennuksen toiminnassa.

Piha-alueiden suunnittelun haasteena ovat olleet tontin suuret korkeuserot. Korkeuseroa on noin 14,5 metriä. Piha-alue jakautuu useisiin eri korkeuksilla oleviin pihan osiin ja koko pihan läpi on luiskattu monimuotoinen reitti tasolta toiselle. Korkeuseroja hoitavat lukuisat tukimuurit, porrastukset ja terassoinnit.

Tontin rikkautena voidaan pitää hienoa kallioista maastoa, jota on pyritty mahdollisuuksien mukaan säilyttämään.

Tontin pohjoisosaan sijoittuu päiväkodin piha. Se on aidattu ja se jakaantuu kahteen osaan. Ylimmällä tasolla rakennuksen pohjoispuolella Harjannetien varressa on pienimpien lasten piha- alue. Sieltä laskeudutaan suurempien päiväkotilasten pihalle tontin koillisosassa. Leikkivälineet on hajautettu useisiin toiminnallisiin pisteisiin reitin varrelle. Tontin eteläosassa sijaitseva koulun piha jakaantuu kahdelle tasolle, joiden välille on sovitettu amfirakennelma portaineen. Pihalle on luotu vehreyttä rajatuilla istutusalueilla. Olevia mäntyjä on säilytetty mahdollisuuksien mukaan ja uusia puita on istutettu.

(arkkitehtisuunnittelu Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy, maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen)